Lean management

Wat is Lean Management?

Het beantwoorden van de vraag ”Wat is lean management” is niet gemakkelijk, omdat het vele invalshoeken kent. Lean management is al even een veel zakelijk gebruikte “managementterm”, maar wat houdt dit nu precies is?

Duidelijke uitleg lean management

Lean management is echt een manier van management, een methode van leiding geven en bedrijfsvoering. Hiermee is een bedrijf of organisatie intern duidelijk over wat de te volgen werkwijze is.

Simpel gezegd is lean management dus een systeem om alle bedrijfsprocessen te beheren en te optimaliseren, dit door de hele organisatie heen. Het geeft principes, uitleg en het benodigde gereedschap aan alle betrokkenen om het werk zo uit te voeren dat er goederen of diensten van hoge kwaliteit ontstaan met minder gebreken. Het eindresultaat van deze werkwijze in de praktijk is met minder inspanning, ruimte, tijd en kapitaal een beter resultaat dan met traditionele manier van bedrijfsvoering.

Grondlegger van Lean management is Henry Ford

Henry Ford kunnen we beschouwen als de eerste grondlegger van lean management, met het bedenken van zijn lopende band principe. De Japanners hebben de ideeën van Ford als uitgangspunt genomen en dit verder doorontwikkeld. Dit is zoals bij veel goede vindingen ontstaan uit bestaande nood en eigen beperkingen. Als gevolg van WWII was er in Japan beperkte beschikbaarheid aan mankracht, geld en middelen als grondstoffen. Onder deze situatie en wat overheidsinvloeden ontwikkelde de Japanners het ’Toyota Productie Systeem’. Dit laat het begrip lean management in essentie goed zien. Bij lean management ligt de nadruk op het nadenken over hoe je iets op zo efficiënt mogelijke wijze bereikt met beperkt beschikbare middelen. Hierbij zal de focus gericht zijn op puur de producten en de middelen die echt nodig zijn om deze producten te maken.

Een van deze middelen betreft inventarisatie van wat echt noodzakelijk is. Goede inventarisatie zal de algehele efficiëntie binnen een organisatie bepalen. Hoge voorraden en lage rendementen kunnen erop duiden dat de efficiëntie laag is of het proces niet werkt. Bijvoorbeeld, als er een heleboel grondstoffen op voorraad zijn die niet nodig zijn voor het produceren van door je klant bestelde producten, moet de inkoop hiervan worden bijgesteld. Het doel is altijd het optimaliseren van inzet middelen en elimineren van afval en kosten.

Is productie enige plaats voor lean management?

De productie is overigens zeker niet de enige plek waar het optimaliseren van middelen moet plaatsvinden. Dit moet binnen alle afdelingen optreden. Het is volgens lean allemaal van invloed op de manier van produceren, denk aan arbeid en materiaalbeheer dat goed op elkaar samenwerken voor optimaal resultaat. Wanneer er een opeenstapeling van voorraad ontstaat, kan dit erop duiden op inefficiëntie van marketing en/of het sales team.

Wanneer je een constante focus hebt op alle aspecten binnen een organisatie, wordt het direct zichtbaar bij welke onderdelen binnen het proces inefficiënt verlopen. Hier kun je dan gericht werken aan optimalisatie. De goede manier om lean management toe te passen is het verlagen van risico van te grote voorraden en afvalstoffen en het rendement (ROI) te verhogen. Door het gehele proces als 1 stroom te zien met hierbij het besef dat het ene proces van invloed is op het andere, helpt dit het totaal te optimaliseren om middelen, kapitaal en mensen zo  efficiënt en effectief in te zetten.

”Alles hangt samen en met lean management optimaliseer je het totale proces”

Go to Top